Trender som lover å forvandle Norges spillbransje

Spillbransjen over hele verden opplever en kraftig vekst. Hvert land må håndtere fenomenet, og mens noen har vært motvillige, har andre stått klare til å omfavne fremdriften for å drive forandring. Norge er i en slik situasjon og trenger et skifte mot en mer moderne og friere holdning.

Norges lover for pengespill

Den nåværende situasjonen i Norge, altså et statlig monopol på pengespill der kun to statlige organisasjoner er tillatt, styres av tre lovgivende guider: lotteriloven, spilleloven og totalisatorloven.

Myndighetene har erkjent at lovene kunne trengt en oppdatering, spesielt for å imøtekomme moderne spillbehov og enheter, som bruk av online-portaler med interaktive spilleautomater og livebaserte spill som i dag er utbredt på markedet.

Dette er hovedårsaken til at norske myndigheter for tiden er i ferd med å reformere nettopp dette, der målet er å skape et mer moderne rammeverk for spillsektoren.

Slik fungerer pengespill

Pengespill er strengt regulert i landet der det fremste målet er å beskytte innbyggerne og sikre at de ikke går på noen økonomiske smekker. Når det er sagt, har norske statsborgere lov til å være vertskap for fester og arrangementer som innebærer pengespill – så lenge aktiviteten ikke blir en heltidsvirksomhet. Denne friheten gjelder imidlertid ikke utenlandske selskaper. Norske myndigheter er nemlig svært strenge med å håndheve rettigheter og holde andre unna det statskontrollerte markedet.

For eksempel vedtok staten i juni 2010 en ny lov som skulle hindre norske banker i å tilby tjenester til kunder som spilte på landbaserte casinoer og nettcasinoer med kreditt- og debetkort. Resultatet ble at spillere benyttet seg av andre betalingsmetoder.

Vrangforestillingen med strenge pengespillbegrensninger

Norge har forsøkt å ha en rigid og sentralt kontrollert holdning til pengespill: Resultatene har imidlertid ikke vært spektakulære, ettersom implementeringen av reglene ble gjort med dårlig utredning. For eksempel ga lotteriloven filantropiske organisasjoner rett til å være vertskap for pengespillbegivenheter. Men samtidig fantes det ikke retningslinjer for hvordan disse arrangementene skulle organiseres. Private selskaper trådte derfor inn og fungerte som tekniske partnere sammen med veldedige organisasjoner, der inntektene ble delt.

De restriktive tiltakene viste at en hard politisk linje ikke bar særlig med frukter. Fra og med 2002 begynte norske myndigheter å begrense antallet spilleautomater som var tilgjengelige for publikum, og deretter forby dem helt i 2007. Resultatet var at det i 2009 dukket opp interaktive videoterminaler opp, som opererte gjennom et spesialkort, og statistikk viser at over 66 % av Norges pengespillaktivitet skjer på nett.

Modernisering er nøkkelen

Landets kontrollorganer er overbeviste om at pengespill vil kunne være tilgjengelig gjennom lovlige kanaler ved å innføre nye reformer. Dette kan gi bedre kontroll over pengespillbransjen og bedre spillerbeskyttelse, spesielt når det kommer til ansvarlig spilling.

De noe mer smidige europeiske kollegene setter gode eksempler, og norske myndigheter vurderer stadig en grundig oppdatering av sektoren. Det ville brakt Norge ut av skapet og forbedret situasjonen for nordmenn som liker å spille. Det ville vært på tide, og det ville vært en utmerket måte å anerkjenne befolkningens modenhet på.

Oppsummert

  • Norges lover for pengespill
  • Slik fungerer pengespill
  • Vrangforestillingen med strenge pengespillbegrensninger
  • Modernisering er nøkkelen