Arbeidsmarkedsrapporter – Hvordan påvirker de økonomien?

Utstedelsen av den offisielle arbeidsmarkedsrapporten for USA er en av de viktigste datoene på finanskalenderen. Den er viktig for å analysere den amerikanske økonomien, med hensyn til økonomisk vekst og inflasjon, men også for å se hvordan arbeidskraft kan påvirke de globale finansmarkedene, med hensyn til andelsverdier, verdien på den amerikanske dollaren og prisen på gull.

Hva er arbeidsmarkedsrapporter?

En arbeidsmarkedsrapport henviser til populasjonen av arbeidskraft ansatt innen bygg, produksjon og varer. Den inkluderer ikke gårdsarbeidere eller de som arbeider i private husholdninger, de som er ansatt av den amerikanske regjeringen eller de som arbeider for ideelle organisasjoner.

Når er datoene for arbeidsmarkedsrapportene?

Rapporten, satt sammen av US Bureau of Labor Statistics (BLS), utgis første fredag hver måned og er noen ganger kjent som en situasjonrapport fra næringslivet. BLS undersøker private selskaper og myndighetsenheter i USA for å konkludere informasjon om lønnsdata. Denne informasjonen gjøres tilgjengelig for offentligheten, hovedsaklig for å vise hvor mange jobber som har blitt gitt eller gått tapt i løpet av den foregående måneden.

Hvordan påvirker arbeidsmarkedsrapporten markedet?

Som en av de største økonomiene, kan indikasjonen av hvordan det amerikanske arbeidsmarkedet og sysselsettingen presterer, hjelpe til med å forstå fremtidige markedstrender og renter. Etter utgivelsen av rapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet, Department of Labor, oppstår det som oftest en verdisvingning og volatilitet i markedet.

Informasjonen i arbeidsmarkedsrapporten, med hensyn til amerikansk jobboversikt, er viktig for å forstå og forutse sannsynlig vekst og inflasjon, samt effektene på markedet. Hvis antall jobber har økt, er dette en indikasjon på at sysselsettingen er sterk og derfor et tegn på at økonomien vokser og at bedrifter gjør det bra. I motsatt ende, hvis det sees en reduksjon i antall ansatte, kan dette lede til inflasjonsvekst, som kan vurderes som en negativ effekt på økonomien.

Arbeidsmarkedsrapporter og investering

Investorer kan bruke arbeidsmarkedsrapporter som en indikator for å forutse og identifisere markedsreaksjoner på økonomisk oppgang eller nedgang. Informasjonen i rapporten viser også utvidelsen eller tilbaketrekningen av jobber i bestemte sektorer, som kan påvirke beslutningen om å investere i aksjer og andeler relatert til det bestemte området.

Det er naturlig for investorer å handle på denne forventede markedsreaksjonen via CFD handel. Dette fungerer på en annen måte enn tradisjonelle investeringer og lar tradere kjøpe et antall CFD-kontrakter, ofte kalt enheter, hvis de forventer at prisen på et aktivum i det markedet skal stige, og selge før det forventes at prisen skal falle. Når arbeidsmarkedsrapportene utstedes, lar CFD-handel investorer spekulere på hvorvidt aktivaene som blir berørt av denne informasjonen vil stige eller synke i verdi.

Når det kommer til finansmarkedet, vil forex-markedet justere prisene og valutakursene henholdsvis. En sunn og voksende økonomi vil hjelpe til med å øke verdien på den amerikanske dollaren. For handelsvaremarkedet, hvis det virker til at den amerikanske økonomien presterer dårlig, kan tradere og investorer heller vie oppmerksomheten sin til noe mer sikkert, eksempelvis gull eller sølv. Enkelte investorer vil bruke CFD-handel basert på spekulasjoner om et aktivums prisbevegelser som et resultat av denne offentlig tilgjengelige informasjonen og effekten den har på markedet. Dette vil si at det kan tas en posisjon på synkende priser så vel som stigende, og at enheter kan selges med profitt før prisene faller.