Snus mer populær enn røyk

De seneste 10 år har antallet av daglige røyker i Norge gått ned til 9 prosent i den voksne befolkningen, mens rundt to prosent røyker daglig blant ungdom. Dette viser tall fra Statistisk Sentralbyrå og Helsedirektoratet. Aldersgruppen som topper statistikken, er dem over 45 år og lengst nede finner vi ungdom mellom 16 og 24 år. I tillegg svarer 19 prosent av den voksne befolkningen, at de røyker en sigarett av og til. Tilsvarende røyker 17 prosent av ungdom en sigarett i ny og ne. Det som kanskje er mest påfallende er, at antallet av røykere blant ungdom har fallet drastisk fra 17 til 2 prosent på kun ti år.

Samtidig har antallet av dem som daglig bruker snus i den voksne befolkning steget til 14 prosent og ligger dermed på toppen av tobakksstatistikken. I forskjell til røyking, hvor fordelingen mellom kvinner og menn omtrent var like stor, ser vi at der er store forskjeller blant kjønnsfordelingen hos dem som bruker snus. Undersøkelsen viser, at omtrent 20 prosent av mennene snuser daglig, mens kun 7 prosent av kvinnene svarte slikt. I løpet av de siste ti årene har andelen av dem som bruker snus i Norge blitt fordoblet. Det skyldes ikke minst den kraftige økning blant ungdom. 20 prosent av ungdom i alderen mellom 16 og 24 år sier at de snuser daglig, mens 7 prosent sier at de snuser av og til. Dermed har andelen blant unge som bruker snus daglig økt fra 14 til 20 prosent i løpet av de siste 10 år. Ser vi nærmere på tallene, kan vi se at antallet av snusbrukere blant ungdom har økt mest hos kvinnene, fra 7 til 14 prosent, mens økningen blant menn i samme aldergruppe har vært fra 21 til 26 prosent.
En av grunnene til at snus har blitt så populær er sikkert også røykeloven og røykeforbud. Tobakksskadeloven har bestemmelser som sier hvor det er forbudt å røyke – og dette gjelder også for e-sigaretter. Det er forbudt å røyke i lokaler og transportmidler, hvor allmenheten har adgang. Dette gjelder også i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Et slikt problem har man ikke når man bruker snus. Her kan du sitte i kafeen, drikke en god kopp kaffe og nyte snusen din.
Liker du å variere og prøve nye smaksretninger, finner du også et mye større utvalg av utradisjonelle snusvarianter i nettbutikken og du kan få levert bestillingen hjem.

Sigaretter – mer skadelig for helse og miljø

En sigarett inneholder sirka 7000 forskjellige giftstoffer. Blant dem finner vi arsen, bly, krom, kobber, kadmium, formaldehyd, benzen og polysykliske aromatiske hydrokarboner. Disse er ikke kun skadelige for helsen og kan gi deg livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom, kols og lungekreft, bare for å nevne noen, men sigaretter skader også miljøet vårt. Verdens helseorganisasjon WHO estimerer, at mellom 340.000 og 680.000 tonn sigaretter forurenser planeten vår hvert år. Dette skyldes det store antall av sigarettstumper som mange røykere uaktsomt kvitter seg med på fortau, parker og i naturen. Snus inneholder ikke de sterke kjemikaliene som vi kjenner fra sigaretter, så selv om det ligger en åpen snus på jorden, kommer der ingen kjemikalier i grunnvannet eller i naturen. Dessuten utgjør antallet av snus, som blir slengt ut på fortau eller i naturen, kun en brøkdel av den mengde avfall sigaretter produserer.